سوالات متداول

چگونه می توانیم شماره سریال لنز دوربین دیجیتال SLR بیابیم؟

پاسخ :
شماره سریال لنز دوربین دیجیتال SLR خود را از روش های زیر پیدا کنید:
  • بر روی لنز دوربین دیجیتال SLR
  • بر روی جعبه لنز دوربین دیجیتال SLR
  • بر روی فاکتور یا رسید لنز دوربین دیجیتال SLR
بر روی لنز دوربین دیجیتال SLR
شماره سریال محصول معمولا یک کد 7 رقمی است که بر روی یک برچسب چاپ شده است.

بر روی جعبه لنز دوربین دیجیتال SLR
در صورتی که هم چنان جعبه اصلی را نگه داشته باشید، شماره سریال را می توانید بر روی بارکد چسبانده شده به جعبه بیابید.

بر روی فاکتور یا رسید لنز دوربین دیجیتال SLR
بر روی رسید یا فاکتور محصول خریداری شده شماره سریال درج شده است.


کدام ورژن نرم افزار (PMB) Picture Motion Browserاز سیستم عامل Windows Vista 64-bit پشتیبانی می کند؟

پاسخ :
سازگار بودن با سیستم عامل Windows Vista 64-bit، به ورژن نرم افزار (Picture Motion Browser (PMB بستگی دارد.
  • اگر نرم افزار PMB که در اختیار دارید Ver.3.2.00 یا جدیدتر می باشد
  • اگر نرم افزار PMB که در اختیار دارید Ver.2.1.03~3.1.00 باشد
  • اگر نرم افزار PMB که در اختیار دارید Ver.2.1.02 یا قدیمی تر باشد
اگر نرم افزار PMB که در اختیار دارید Ver.3.2.00 یا جدیدتر می باشد
می توانید نرم افزار PMB را در Windows Vista 64-bit نصب کرده و از آن استفاده کنید.

اگر نرم افزار PMB که در اختیار دارید Ver.2.1.03~3.1.00 باشد
می توانید بعد از نصب نرم افزار PMB که در اختیار دارید و با استفاده از برنامه آپدیت PMB Ver.5.2، از این نرم افزار در Windows Vista 64-bit استفاده کنید.

اگر نرم افزار PMB که در اختیار دارید Ver.2.1.02 یا قدیمی تر باشد
می توانید بعد از نصب نرم افزار PMB با کمک PMB Installer for Vista 64-bit و سپس به کار بردن برنامه آپدیت PMB Ver.5.2، از این نرم افزار در Windows Vista 64-bit استفاده کنید.