اخبار

  جدیدترین مدل های سینمای خانگی در فروشگاه هالکو
هیجان استادیوم فوتبال در خانه شما با جدیدترین مدل های سینمای خانگی سونی
1392/07/07
  سری جدید مدل های ( 3D Internet LED TVوLED و LCD و سینمای خانگی سونی در فروشگاه هالکو
بار دیگر نو اوری های منحصر به فرد
سونی در تمام مدل های 3D (سه بعدی)
جلوه می نماید
1392/06/23
1